Onderhoud

Wij plegen het onderhoud voor drie woningstichtingen, dit zijn:

Woningstichting Vivare          Woningstichting Valburg      Woningstichting Wageningen

Woningcorporatie               Woonstichting                                   de Woningstichting
Vivare                                    Valburg                                               Wageningen

 

Circa 40% van onze werkzaamheden bestaat uit de werkzaamheden die wij verrichten voor bovenstaande woningstichtingen. Onze werkzaamheden variëren
tussen het plaatsen van een deurklink, tot het grootonderhoud van 80 woningen.