Het bedrijf

 

Historie

Jansen & van Ralen is opgericht op 1 juni 1979 door het aangaan van een vennootschap tussen de heren Z. Jansen en E.W.H. van Ralen. De heer Jansen had reeds een aannemingsbedrijf in Hemmen. De werkplaats van dit bedrijf was gevestigd aan het Kerkplein te Hemmen en het kantoor was in het woonhuis van de heer Jansen aan de Dorpsstraat eveneens te Hemmen. Het bedrijf had destijds vier personeelsleden. Het bedrijf groeide flink en werd te groot voor de locatie in Hemmen.

In 1990 verhuisde de heer van Ralen naar de Stationsstraat te Oosterhout (GLD). Op dit adres was ruimte voor opslag en een werkplaats, hetgeen dus verhuisde van Hemmen naar Oosterhout. Het kantoor bleef nog even in Hemmen, maar is in 1992 ook verhuisd naar Oosterhout.

In 1995 werd Jansen & van Ralen in de gelegenheid gesteld om vijf hectare grond, welke gelegen was aan de huidige vestiging, te kopen en te ontwikkelen als industrieterrein.

In 1998 is er begonnen met het bouwen op de grond. Nadat dit allemaal voltooid was, zijn de panden verkocht met uitzondering van de locatie waar Jansen & van Ralen nu gevestigd is.

In 1999 maakte de heer Jansen gebruik van de VUT-regeling en trad af als compagnon van de heer van Ralen. Vanaf die tijd is de heer van Ralen directeur van Jansen & van Ralen.

In 2004 vierde het bedrijf hun 25-jarige jubileum; een mijlpaal voor het gehele bedrijf.

In 2010 kwam er een gemeentelijke wijziging waardoor de grond, waarop het bedrijf gevestigd is, niet meer onder Oosterhout viel, maar onder Nijmegen.

 

Bedrijfsprofiel

In de afgelopen jaren  is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote bouwonderneming van ruim 30 medewerkers. Tevens worden er ZZP-ers, uitzendkrachten en onderaannemers ingehuurd voor werkzaamheden waarin zij gespecialiseerd zijn.

De activiteiten en diensten bestaan uit verbouw, renovatie, onderhoud en nieuwbouw in de particuliere sector. Bovendien worden er onderhoudswerkzaamheden voor drie woningstichtingen; Woonstichting Valburg, Woningcorporatie Vivare en de Woningstichting Wageningen verricht.

De omvang van het bedrijf en de daarbij behorende platte organisatiestructuur garanderen een snelle en flexibele werkwijze. De kernwoorden voor de organisatie zijn betrokkenheid, betrouwbaar, daadkrachtig, vakmanschap en wederzijds respect. Ten slotte waarborgen het verregaande bouwtechnisch inzicht en ervaring binnen de onderneming samen met vakbekwame medewerkers het vakmanschap van de organisatie. Er wordt veelal samen gewerkt met “vaste” partners waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft tijdens en na de realisatie.

Wij mogen onszelf benoemen tot één van de grootste bouwondernemingen in de buurt.