VCA**

Certificaat VCA.VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

VCA certificering is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat ons bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De aannemer moet om het VCA-certificaat te behalen, aan de hand van de VCA-checklist aantonen voldoende beheermaatregelen te nemen op de genoemde gebieden.

Sinds juli 2011 zijn wij ook VCA** gecertificeerd.

imagesCAO33CWK2